Jakt

Fyrväpplingen Sportfiske AB arrenderar 1000 ha jaktmark av Hargs bruk. Småviltjakt upplåtes (ej rådjur) för 300 kr/dag. Kontakta oss gärna för ytterliggare information

Jaktmarken omfattar ca 1000 ha. Jaktförbud i anslutning till utfodringsplatser för rådjur (gäller ej räv och grävling).

Avgift  14000.  Avgiften erläggs per bankgiro(5546-2642) senast 15/6.

Jaktledare all älgjakt är Göran Klementsson.

Köttet fördelas på 12 lotter.

Jaktledare för jakter med drivande hund är Anders Thorell 0706192848.

Gästjägare kan inbjudas under älgjakter och småviltjakter, i lämpligt antal efter samråd med jaktledare.

Dem som vill vakjaga vildsvin får anlägga egen åtel efter samråd med Göran K.

Vid rådjursjakter med drivande hundar tillfaller fällt byte i första hand skytten om han är medlem. Om han tidigare under säsongen fällt rådjur under hundjakt lottas det ut på 2 andra deltagande jaktlagsmedlemmar.
Samtliga småviltjakter(utom vakjakt) sker efter överenskommelse med jaktledare

Gemensamhetsjakter 2019/20.               

Älgjakt 14-16/10. Samling med middag söndag 13/10 kl.18.00  på Fyrväpplingen och övernattning inför älgjakten.
Styckning 19/10. Älgjakt  27/10, 9/11 o därefter vid behov.

Jakter med drivande hund 10/11, 17/11, 1/12, 15/12 samt efter samråd med o påannonsering av Anders T

                        

Regler älgjakt Fyrväpplingen

 • Jaktdeltagare skall medföra statligt jaktkort, vapenlicens samt intyg om godkänt älgskyttemärke(ej äldre än 6 mån.) eller på annat sätt styrka sin skjutfärdighet inför jaktledaren.
 • Varje jaktdeltagare är skyldig att följa av jaktledaren givna order gällande jaktens bedrivande, bytets tillvaratagande , styckning samt iordningställande av lokaler som utnyttjats i samband med jakten.
 • Vapen får endast vara laddat på postställe. Jaktledaren kan ge personlig dispens vid skytte på ståndskall eller vid passutsättning.
 • Anvisat postställe får endast lämnas enligt jaktledarens direktiv. Poststället är där skylten sitter.
 • Skytt är skyldig att ta reda på i vilka riktningar grannpassen är belägna.

Vid förflyttning i terrängen, till och från pass samt på poststället gäller största möjliga tystnad !

 • Jaktdeltagare skall bära röd huvudbonad.
 • Ständig radiopassning. Öronmussla skall användas. Respektera att radion är till för jaktledning.
 • Endast älg, vildsvin och räv får påskjutas.
 • Efter skott mot älg skall anmälan på radio ske direkt efter skott. Om radiokontakt med jaktledaren ej erhålles skall signalskott avges. Två skott i rask följd för kalv resp. tre för vuxet djur.
 • Kalvförande älgkor är fridlysta.

Älgkor vars kalv/kalvar misstänks vara fällda sparas. Älgkvigor skjuts.

 • Om påskjuten älg försvinner ur passet är det förbjudet för skytten att förfölja djuret. Markera platsen exakt och invänta jaktledare och hundförare.
 • Älgskytt äger rätt att tillvarataga inälvor samt eventuell trofé.

Absolut förbjudet att skjuta över hunden eller när hunden befinner sig på andra sidan älgen !

 • Tilldelningen är två vuxna, varav minst ett hondjur samt 2 kalvar.
 • Köttlotter delas ut efter lottning eller på annat rättvist och praktiskt vis.
 • Den som avlossar årets första skott mot älg skall bjuda på nästa års andra älgjaktsmiddag(måndag). Vid frånfall är den som avlossar skott mot årets 3 älg reserv.
 • Den som skjuter mot årets andra älg skall bjuda på nästa års tredje middag. Reserv fjärde skytt.
 • Älgjakten startar den 13/10 kl. 18.00 Fyrväpplingen 12 med jaktgenomgång, passlottning o middag.
 • Login kostar 200/natt.

Göran Klementsson

Translate »